La Robòtica Social


Els robots socials són els que fan tasques útils per als humans o equips excloent aplicacions d'automatització industrial. (Definió de la Federació Internacional de Robòtica IFR )


Robòtica assistencial o per a la dependència

Destinada a millorar aspectes funcionals de persones dependents incrementant la seva autonomia personal, també utilitzada com a teràpia o suport psicològic per persones amb trastorns mentals, problemes de llenguatge.


Robots mèdics

Els robots quirúrgics i d'assistència quirúrgica permeten realitzar procediments quirúrgics d’alta complexitat. Els metges manipulen aquets robots per a realitzar operacions que són molt delicades de dur a terme per un equip humà com són les operacions de cor.Robòtica de serveis té un ventall d’aplicació i funcions molt ample com la gestió intel.ligent de serveis públics a la ciutat, control i vigilància, robots per a aplicacions domèstiques o serveis d’atenció al públic. Robots de seguretat i militar

Els robots militars són robots autònoms o de control remot dissenyats per a tot tipus d’aplicacions 


Robots d’inspecció i manteniment

Els robots que fan tasques d’inspecció i manteniment es solen utilitzar en entorns o infraestructures que no tenen un accés fàcil per a fer arribar un operari: Inspeccions de cablejat o instal·lacions elèctriques, subsòl i clavegueram, o bucs de grans vaixells

Aeris (drons): Els drons són vehicles aeris no tripulats que es controlen a distància o que disposen d’un cert grau d'autonomia. Tenen un gran ventall d’aplicacions i subcategories tant en el camp civil com en el militar, sobresortint les aplicacions en cartografia, topografia i mèdia.

Terrestres: Els vehicles terrestres no tripulats són robots que es controlen a distància o que disposen d’un cert grau d'autonomia. Tenen un gran ventall d’aplicacions i subcategories tant en el camp civil com en el militar, sobresortint les aplicacions en vigilància, transport, logística i exploració.
Robots domèstics

Robots domèstics

Els continus avenços en robòtica i en domòtica han fet possible la irrupció d’una gran varietat de robots domèstics. Un exemple amb una penetració de mercat considerable són els robots de neteja com el robot Roomba, el qual és fabricat i comercialitzat per iRobotRobòtica educativa

La programació i construcció de robots com a eines per millorar l’aprenentatge cognitiu, al mateix temps que es treballen aspectes ètics i filosòfics: usos futurs, inventiva, reflexió al voltant de la intel.ligència artificial i els límits morals, el disseny.